КОМЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА-РОМАН 0 5 0 0 0

КОМЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА-РОМАН

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 1380 прегледа
0
  КОМЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА-РОМАН

  Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в гр. Роман

  Основната цел на Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в гр.Роман е да развие устойчиви социални услуги, базирани в общността, за деца и семейства на територията на общината.

  Работим с деца и родители, които имат нужда от подкрепа за вземане на важни решения или справянето с трудности, възникнали в семейството.

  Ние смятаме, че помощта зависи от желанията и нуждите на отделния клиент – родител/грижещ се или дете. Ние подкрепяме клиента при справяне с трудностите. Нашите клиенти могат да разчитат на защита на техните права и интереси и спазване на поверителност.

  Конкретните задачи:

  • Развитие на алтернативни социални услуги в община Роман по превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск, както и за подкрепа и развитие на капацитета на семействата за отглеждане на децата в семейна среда.

  • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на децата и семействата и въвличане на местната общественост при осъществяването на дейностите и услугите за деца и техните семейства.

  • Развитие на местния капацитет и изграждане на екип от местни специалисти, който да предоставя социални услуги за деца и семейства, ориентирани към местната специфика и потребности.

  • Инвестиране на знания, умения и опит в местния екип за ефективното предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността.

  • Разработване и апробиране на модел за управление на комплекса от социални услуги в общината, който да отговаря на съвременните нормативни изисквания, стандарти и критерии за качество на предоставяните услуги.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма КОМЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА-РОМАН

  Your email address will not be published.

  Спонсорирани фирми