Онлайн Регистрите ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-24829-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Основните цели на проекта са:

*Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

* Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване на благоприятни условия на труд в ситуация на пандемия.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в: постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване на благоприятни условия на труд.

Обща стойност на проекта: 4906,00 лв., от които 4170,10 лв. европейско и 735,90 лв. национално съфинансиране.