Телепорт България АД 0 5 0 0 0

Телепорт България АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2368 прегледа
0

   “ТЕЛЕПОРТ България” АД е търговско дружество, създадено от “МобилТел” АД и “БМВ” ЕООД. Предметът на дейност на “ТЕЛЕПОРТ България” АД включва изграждане, поддържане и опериране със сателитни далекосъобщителни мрежи и компютърни средства, системи и мрежи в страната и чужбина, и предоставяне на услуги чрез тях. Фирмената стратегия се основава на българското законодателство, на изискванията, залегнали в закона за далекосъобщенията, на секторната политика и другите действащи нормативни документи. Стратегията е насочена към задоволяване нуждите от алтернативни на наземните далекосъобщителни мрежи и от висококачествени и високоскоростни цифрови комуникации, базирани на съвременни VSAT технологии.От Март 1999г. “ТЕЛЕПОРТ България” АД е пълноправен член на Глобалния VSAT Форум. В момента тече вторият кръг на преговорите с производители на оборудване и доставчици на сателитен сегмент. 

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Телепорт България АД

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми