СГК Скала ООД 0 5 0 0 0

СГК Скала ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2937 прегледа
0
  SGK-SKALA е частна Българска компания, основана през 1991 год., създадена от специалисти с повече от 20 годишен опит в теглоизмерването, контрол и автоматизация на индустриални процеси. Комбиниран е интелектуалният потенциал и дългогодишния опит на висококвалифицирани специалисти в областта на проучване, разработка и инженерни решения в областта на непрекъснатите и дискретни процеси в промишлеността, изграждане на интегрирани микропроцесорни системи за контрол и управление.  
   
  SGK-SKALA произвежда и предлага електронни везни – автомобилни, вагонни, платформени, броячни, лентови, кранови, разходомерни, електронни дозиращи системи, специализирани модули и инсталации, специализиран софтуер за следене и управление. Тя предлага на пазара тензометрични теглоизмервателни датчици от световния лидер VISHAY TEDEA HUNTLEI GH, контролери за управлени
  СГК – СКАЛА ООД е на технологични процеси от Британската компания DATA TRACK, кранови везни, динамометри и апаратура от Американската компания MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL.  
   
  Модерните Електронни Везни и Дозиращи Системи не се ограничават само с измервателни функции. Днес те играят важна роля при управлението, производството, баланса на суровини и материали за всеки Технологичен Процес.  
   
  В сегашното време на информационни технологии и мобилни комуникации SGK-SKALA върви в крак с новостите – изгражда локални мрежи, свързани по радиоканал. Основните градивни елементи на мрежата са всякакъв вид средства за измерване – самостоятелни елекронни преобразуватели за измерване на температура, налягане, обем, електрически величини, механични усилия и маса – елекронни автомобилни, вагонни, платформени, б роячни, кранови, лентови везни СГК – СКАЛА ООД и електронни дозиращи системи.  
   
  Качеството и надеждността са безкомпромисни и гарантирани от предлаганото оборудване. Дружеството е регистрирано по ISO 9001:2000.  
   
  Обобщаващото, което се крие зад наименованието и хората на SGK-SKALA, това е: ТОЧНОСТ, КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНОСТ  
   
   
  SGK SKALA produces and offers electronic scales – truck, railroad, platform, counting, belt, crane, flow meter, electronic dosing systems, modules and installations for special-purpose, software specialized for research and management. On the market, it offers load cells from the international leader TEDEA HUNTLEIGH, controllers for managing the technology processes from the British company DATA TRACK, crane scales, dynamometers and equipment from the American company MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма СГК Скала ООД

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми