Импулс АД 0 5 0 0 0

Импулс АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 8095 прегледа
0
  Създадено през 1963 г. "Импулс" АД е предприятие, произвеждащо основно детайли с различно предназначение за промишлеността и в малка степен изделия за крайно потребление. Производството е специализирано в обработката на неръждаема стомана (механична, термична и галванична) на специфични материали като титаниеви сплави, кобалт хром и други използвани в медицината . Целта на фирмата е разширяване и подобряване на завоюваните позиции в страната и в чужбина, чрез провеждане на мероприятия, за привличане на нови клиенти, по – пълно използване на капацитетните възможности на производствените мощности, осигуряване на качествени показатели на продукцията и изделията. 
   
  Фирма „Импулс”АД-гр. Габрово е акционерно дружество, чиято дейност е развойно-внедрителска, производствена, сервизна и търговска в страната и чужбина в областта на броячни механизми, средства за автоматизация, медицинска апаратура и др.
   
  От декември 2012 г. системата на управление на дружеството е двустепенна, с председател на Надзорния съвет инж. Иван Кашавелов и Изпълнителни членове на Управителния съвет – Калоян Кашавелов и инж. Симеон Ценкуловски.
   
  Разпределението на капитала на дружеството е както следва:
   
     78,08 % – работническо-мениджърско дружество "Импулс – 98" АД;
     15,15 % – фирма КХС – Германия; 
     6,77 % – акции на физически лица; 
   За механична обработка на детайли и възли има голям парк от разнообразни универсални металообработващи машини. Освен това има участък с високопроизводителни стругове с ЦПУ и обработващи центрове с ЦПУ. Голяма чaст от тях са с възможност за 5-осова едновременна обработка. На разположение са специализирани участъци за зъбофрезоване на малкомодулни зъбни колела, вихрово нарязване на резби, финишна обработка. 
   
         Промишлената продукция може да се разпредели така:
   
   А) Детайли и възли за крупни предприятия и на базата на дългогодишни договори. Основни клиенти са: 
   
     Фирма KHS GmbH – Дортмунд – Германия – производител на машини и инсталации за бутилиращата промишленост; 
     Фирма Walter AG – Тюбинген – Германия – производител на инструменти и металорежещи машини; 
     Фирма Medacta International SA – Швейцария – производител на медицинска техника; 
     Фирма LMT Group – Германия – Производител на резбонарезни  инструмент, обработващи центрове и стругове, специализирани  инструменти и инструментална екипировка.
  Б) Стоки за крайно потребление: 
   
     Програмни и електромеханични механизми – релета за време тип РВ-1, РВ-2, РВ-3; РВМ-60; 
     Броячни механизми – Броячи на часове тип БЧ-2 и БЧ-3; 
     Медицинска апаратура – инфузионна помпа ИП-2/50; 
     Уреди и стоки за бита – стълбищен автомат електонен ACE-5, датчик светлинен тип ДС-1; 
     Mалкомодулни зъбни колела от m = 0,3 – 2 
     За производството на горепосочените изделия, възли и детайли фирмата разполага с необходимото технологично оборудване и може да извършва необходимите технологични процеси 
   
   
   
   Структурно фирмата се състои от три основни и два спомагателни цеха, обхващащи следните производствени направления: 
   
     Стругово – автоматен участък; 
     Участък от машини с ЦПУ; 
     Щанцов участък; 
     Зъбофрезов участък; 
     Участък за вихрово нарязване на резби Burgmueller; 
     Участък за обработка на пластмаси; 
     Термичен участък; 
     Галваничен участък; 
     Механични участъци с универсални металообработващи машини; 
     Монтажни участъци; 
     Инструментален участък; 
     Ремонтен участък ( електро и механика ); 
     Лаборатории за контрол и изпитване; 
     Други. 
        За механична обработка на детайли и възли има голям парк от разнообразни универсални металообработващи машини. Освен това има участък с високопроизводителни стругове с ЦПУ и обработващи центрове с ЦПУ. Голяма чест от тях са с възможност за 5-осова едновременна обработка. На разположение са специализирани участъци за зъбофрезоване на малкомодулни зъбни колела, вихрово нарязване на резби, финишна обработка. 
   
        За други видове обработки фирмата разполага с участък за пластмасови детайли, термичен участък ( с възможности за: термообработка – процеси – отгряване, нормализация, закаляване, отвръщане; химико-термична обработка – циментация, нитриране), галваничен участък (пасивиране на неръждаема стомана, хромиране, оксидация, електрополиране на неръждаеми стомани, анодиране на алуминий в сярна киселина, абразивна обработка със стъклени перли). 
   
        Целият производствен процес, контролът и приемните изпитвания се извършват съгласно действащите стандарти. 
   
        В специализираните лаборатории се извършват всички предвидени в техническите документи на изделията и възлите проверки, включително линейни и ъглови измервания, изпитвания на студ, топлина, влага, вибрации, удари, линейни ускорения, прахоустойчивост, водоустойчивост.
   
       Във фирмата е внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по ISO 9001.      
   
  Ръководството декларира своята ангажираност към своите клиенти, персонал, партньори и общество чрез обявената политика по качеството.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Импулс АД

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми