ЕКО РЕСУРС-Р ООД 0 5 0 0 0

ЕКО РЕСУРС-Р ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 1739 прегледа
0

   

    “ЕКО РЕСУРС – Р” ООД, гр. София  e дружество с ограничена отговорност създадено през есента на 2004 г. с предмет на дейност:  Услуги за  сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка (сепариране, балиране и временно съхранение), товарене и транспортиране на битови, промишлени и разделно събрани отпадъци до краен преработвател с цел рециклиране, оползотворяване или обезвреждане ; Лятно и зимно почистване на улици, площади и места с обществена значимост; Озеленяване.
   
  Под ръководството на опитни специалисти фирмата се развива с бързи темпове като постоянно  увеличава производителността и качеството на изпълняваните дейности. Инвестициите са насочени към оборудване на производствените сгради със съвременни съоръжения и доставка на модерна високопроизводителна техника за качествено и екологосъобразно третиране на отпадъците за стриктно спазване на директивите на ЕС, нормативната уредба на водещи страни в областта на третиране на отпадъците и Българската нормативна уредба.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЕКО РЕСУРС-Р ООД

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми