Биовет АД 0 5 0 0 0

Биовет АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 12218 прегледа
0
  Биовет АД

  КОИ СМЕ НИЕ (ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С БИОВЕТ)

    БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.

    БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.

    Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

     

   

  СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА

   

  Биовет е публично акционерно дружество, чийто акции се търгуват на българската фондова борса.

  – Борсов регистър-Българска фондова Борса –София
  – Борсов символ: 53b

  Биовет АД е дъщерно предприятие на Huvepharma АД. Huvepharma АД е частна компания със седалище в София и е собственик на 75,58% от акциите на дружеството, останалите акции са собственост на малки инвеститори. Huvepharma е бързоразвиващa се фармацевтична компания, фокусирана върху развитие, производство и търговия на ветеринарномедицински и хуманни лекарствени продукти.

  Huvepharma има офиси и поделения в Белгия, Полша, Китай, Тайланд, Тайван, Индия, Русия, Бразилия и САЩ.

     
   
     

   

   

  ИСТОРИЯ
  През изминалите десетилетия производството на Биовет се е определяло според променящите се изисквания на пазара. Фирмата започва производствената си дейност през 1961 година с хлортетрациклин. БИОВЕТ може да се похвали с над 50 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света.
  От основаването си до днес фирмата е разширила производствения си капацитет значително и на този етап разполага с:
  – специализирани ферментационни мощности,
  – цехове за производство на химически технически продукти,
  – цех за изолиране и пречистване на химически чисти активни субстанции,
  – самостоятелна сграда за производство на гранулирани премикси, лаборатории за контрол на качеството – от входящите суровини до готовата продукция,
  – редица помощни съоръжения, включително съвременна пречиствателна станция за ограничаване замърсяването на околната среда, собствен институт за научно-развойна дейност,
  – модерен корпус за производство на готови лекарствени форми,
  – когенерационна централа за производство на електроенергия и пара.
  Фирмата направи значителни инвестиции в обновяването на производствените сгради и съоръжения, като автоматизира дигитално производствения процес, изгради модерни лаборатории и складови помещения. Понастоящем производствено-административният комплекс се простира на площ от около 150 000 м2.

     
   
     

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Биовет АД

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми