ФОНДАЦИЯ ВЛАДИСЛАВОВО 0 5 0 0 0

ФОНДАЦИЯ ВЛАДИСЛАВОВО

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2618 прегледа
0
  ФОНДАЦИЯ ВЛАДИСЛАВОВО

  Всеки от нас е надарен с дарбата да променя света към по-добро. Не непременно като променя законите и порядките не непременно, като направи епохално научно откритие, като остави трайна диря в изкуството или впише името си в историята на света. Това е част от веруюто на социалните работници и специалистите във варненската Фондация „Владиславово”. Тя е създадена през месец ноември 1997 год. И сред нейните учредители са тогавашният районен кмет д-р Янко Станев, Атанас Тихчев, Павлина Николова и инж. Маргарита Кадийска.
  Още със създаването си Фондация „Владиславово” е ориентирана към оказване на помощ на местната власт, институциите и общностни групи за решаване на обществено значими проблеми. Организацията стартира дейността си м. февруари 1998 год. с реализиране на програма за превенция на зависимости от наркотични вещества и прекурсори сред учащите. Създаден е Център за превенция към районната администрация във Владиславово. Екипът, който реализира програмата се състои от лекари стажанти, представители на районната администрация в квартал Владиславово. Училищата на територията на квартала са поканени за партньори.
  През 2000 г. Фондация „Владиславово”, съвместно с администрация на Район „Вл. Варненчик” и училище СОУ „П.К.Яворов”, спечели конкурс за реализирането на проект „Родители срещу дрогата”. Финансираща организация е фондация „Чарлз Стюарт Мот” чрез ФРМС. Проектът надгради и разшири обхвата на програмата и приключи успешно в края на 2001 година. След реализиране на проекта част от лекарите стажанти и част от родителите, участващи като бенефициенти по проекта учредиха НПО за превенция и лечение на младежи, ползващи наркотични вещества и прекурсори.
  Първи стъпки в реализиране на проект, насочен към социализацията и образователно интегриране на деца от социално слаби семейства организацията реализира през 2002 г. Водена от желанието да съдейства за подобряване качеството на живот на деца от социално слаби семейства и деца от ромски произход, Фондация„Владиславово” изпълни проект „Образование за всички – равен старт” по програма „Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България”. Партньори са Район „Вл.Варненчик” и ОУ „Патриарх Евтимий”. Проектът приключи с високо обществено одобрение и съдейства за промяна в нагласите на ромската общност към образованието като ценност.

  В рамките на различни проекти фондацията е разработила и управлявала четири проекта по ФАР и над 15 малки проекти, услуги за възрастни и услуги за деца и семейства („Деца на пътя”, „Децата са цветята на земята”, „Спрете детската агресия и насилие”, „Не на дрогата”, „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от малцинствен произход”, Център за обществена подкрепа, „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в неравностойно положение”, „Дневен център за стари хора”, „Ресурсен център за хора в неравностойно положение” и др.).В края на миналата година приключи проект, финансиран от дирекция „Превенции“ по програма Превенция на рисковото поведение на деца и млади хора, насочен към ученици от 5 до 10 клас в различни райони на Варна.

  По-голяма част от проектите са финансирани по Социалната програма на Община Варна. При предоставяне на социалните услуги на организацията е оказвана методическа помощ от специалистите на дирекция „Социални дейности и здравно развитие” към община Варна, Агенция за социално подпомагане, Териториалният отдел на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” Варна, Отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане” Варна. От 2008 г.

  В близо двадесетгодишната си дейност Фондация „Владиславово” развива капацитета си и става един най-големите доставчици на социални услуги за възрастни и деца в неравностойно положение в Община Варна. Днес дейността й е фокусирана към повишаване капацитета на персонала и повишаване качеството на предоставяните социални услуги. Към Центровете за социални услуги работят над 40 специалисти – социални работници, психолози, педагози, логопеди, медицински лица, кинезитерапевти/рехабилитатори, трудотерапевти/арттерапевти. Организацията е пример за етническа толерантност и екипно сътрудничество – в нея работят специалисти от ромски, турски и български произход.

  Фондация „Владиславово” утвърждава мисията си да развива социалната работа като позитивна промяна, насочена към социално включване на уязвими групи хора в обществения живот. Ние вярваме във възможностите на всеки да промени качеството си на живот и да бъде пълноценен и активен гражданин, твърдят специалистите, работещи в нея.

  Спонсорирани фирми