СПНД КОНСУЛТ-ЕООД 0 5 0 0 0

СПНД КОНСУЛТ-ЕООД

    • Рейтинг
    • - Няма рейтинг
  • 236 прегледа
0

    Изготвяне на анализи на застрахователните рискове, и оказване съдействие на потребителите на застрахователни услуги при уреждането на претенциите им при настъпването на застрахователни събития, маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност незабранена със заон. За дейностите за които съществува разрешителен и лицензионен режим ще се извършват след изваждане на необходимите нормативно изискуеми документи и разрешителни

    Спонсорирани фирми