СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – 2010 0 5 0 0 0

СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – 2010

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3977 прегледа
0
  СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – 2010

  “Национална Асоциация на тютюнопроизводителите – 2010” (НАТ-2010) е създадена и учредена през 2010 г с цел да защитава, подкрепя и представлява тютюнопроизводителите в Република България. НАТ-2010 е Сдружение с нестопанска цел (СНЦ). Като такава, Асоциацията представлява, насърчава и подпомага интелектуално тютюнопроизводителите в България, членуващи в нея.

  Грижи се за членската си маса, събира и обобщава полезна стопанска информация за членовете си. Съдейства на тютюнопроизводителите за развитието на тяхната дейност с различни услуги и подпомагане чрез: установяване на делови връзки, провеждане на семинари, кръгли маси и популяризиране на техните възможности и продукти. Бранда НАТ-2010 е познат в Република България, Европейски съюз (ЕС) и света.

  НАТ-2010 членува и представлява българските тютюнопроизводители в Европейската организация на тютюнопроизводителите UNITAB – 11 държави от Европа (Белгия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Испания от ЕС, както и Швейцария извън съюза). НАТ-2010 е учредител и член на Европейска междубраншова организация (ELTI) в сферата на суровия тютюн в ЕС. НАТ-2010 е част и от ITGA – Международната асоциация на тютюнопроизводителите от цял свят – 25 държави.

  Председателят на НАТ-2010 Цветан Филев е Вицепрезидент на UNITAB и Вицепрезидент на ELTI.

  Спонсорирани фирми