СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 0 5 0 0 0