СДРУЖЕНИЕ ВЗАИМОПОМОЩ И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА 0 5 0 0 0

СДРУЖЕНИЕ ВЗАИМОПОМОЩ И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 609 прегледа
0
  СДРУЖЕНИЕ ВЗАИМОПОМОЩ И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

  СДРУЖЕНИЕ ВЗАИМОПОМОЩ И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

  Сдружение “Взаимопомощ и социална подкрепа” е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под №43/13.02.2003г. Основна цел: Подпомагане и защита на рискови групи от населението, чрез предлагане на социални услуги и осъществяване на дейности по социална интеграция и рехабилитация.

  Неправителствена организация (НПО)

  Спонсорирани фирми