НИТЕКС 96 АД 0 5 0 0 0

НИТЕКС 96 АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 14859 прегледа
0

  През 1969 год. в гр. Доспат е основана ф-ка “Катя Ванчева” с предмет на дейност – пасмантерия. След година работа с цел заемане на повече работна ръка и по-ефективно използване на производствените помещения е променен предмета на дейност – трикотаж.

  Първите плетачни машини са ръчни (произведени в гр. Левски) и всяка от тях е управлявана от работник. След пълното усвояване на тези машини във фабриката са инсталирани първите полуавтоматични машини ПВРК, с които се удвоява производството.

  Ключови моменти в развитието на фирмата
  През 1975 год. фабриката е включена в СК “ТРИКОТАЖ”, а през следващата година са внесени и първите линейни плетачни автомати “Универсал” от Германия. Увеличават се не само производството, но и възможностите за мостриране и моделиране. Освен 100% ПАН и 100% Мерино суровините се разнообразяват с ПЕК, ПАК и ВИК, като всичките са родно производство на заводите Кюстендил, Габрово, Димитровград, Видин, Силистра и др.

  На сезонните Художествено-експертните съвети фабриката “Катя Ванчева” показва много добри колекции и голяма част от моделите са одобряват за износ за СССР. Това е предпоставка за разширяване на фабриката и в началото на 80-те години в с. Борино е основан цех със затворен цикъл на производство. В него са голяма част от полуавтоматите. С останалите ПВРК се основава цех и в с. Триград, а с новите овални плетачни автомати е основан цех с пълен цикъл и в гр. Девин.

  С увеличаване на износа се увеличава материалната база и производствените мощности. От Румъния са внесени ЛПА “Проти”, с които се разнообразява и финността на трикотажа. Основан е цех и за “Преномит”. С новата прежда се увеличава разнообразието на суровините и асортимента на изделията. Участието на договарянията за вътрешен пазар и на износ – първо направление е редовно. През този период СК “Трикотаж” се разраства и се регистрира като СО “Руен”, а фабриката “К. Ванчева”, като завод “К. Ванчена”. В с. Змейца е основан нов цех само за конфекция, като тук за първи път е въведена и линия за производство на спортни облекла от кръгло-плетени платове.

  Нов етап в развитието на завод “К. Ванчева” е вноса на ЛПА от ново поколение с електронно мостриране и управление. През 1986 год. са внесени шест ЛПА “Универсал МС – 611”. Колекциите са разнообразяват, увеличават се моделите, а участието на МПП става редовно. Същата година се приема и първата поръчка второ направление (за Франция), с която се полага и ново начало в политиката на износ. При разработването на колекциите вземат участие и дизайнерски екипи на “БРВ-РУЕН”, с което се повишава стилното многообразие и художествената стойност на моделите. На МПП – 1988 год. завод “К. Ванчева” печели златен медал със колекцията си.

  В началото на 90-те години са внесени първите машини от новото поколение СМS – на фирма STOLL. Завод “Катя Ванчева” е пререгистрирана като ДФ “НИТЕКС”. След ограничение на пазара на първо направление се поставя начало на преструктурирането на фирмата. Всички сателитни цехове са затворени и фирмата е ограничена само в централата в Доспат. Всички звена претърпяват промени. Приоритет за фирмата е износа второ направление за Германия, Франция, Дания и др. Политиката за износ е насочена към по-голяма самостоятелност в разработване на пазара. Увеличава се продукцията при това износа заема основната част.

  През 1996 год. се поставя началото на раздържавяването на фирмата. Днес “Нитекс – 96” АД е със сто процента частен капитал. Като самостоятелно дружество “НИТЕКС – 96” възстанови производството от 80-те години и го увеличи, като персонала е нараснал над 800 работника, а сателитните цехове извън централата са три.

  През 1999 год. в дружеството са внесени от най-новото поколение технологични ЛПА “Shima Seiki”. С новите машини се увеличава технологичността и възможностите за окроени плетива. Те са в 5, 7 и 12 на финност на плетивото. През 2005 год. е запланувано да се обнови и плетачната техника STOLL.

  Основан е цех за конфекциониране на изделия от кръглоплетени платове. С това се увеличават възможностите за износ. За година дружеството произвежда над 1,2 млн. трикотажни изделия, като над 90% от тях са износ.

  Дружеството създава работа на над 750 човека от община Доспат и над 70 човека от община Борино. За многочисления персонал е осигурен транспорт до работните цехове.

  “Нитекс-96” АД разполага с модерен медицински кабинет и обновен ресторант в който се хранят работниците. Всички звена са обновени, включително и административната част.

  Спонсорирани фирми