ЗСК ЛОЗОВО АД 0 5 0 0 0

ЗСК ЛОЗОВО АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 95 прегледа
0

    ЗСК-Лозово произвежда различни видове бетонови, стоманени и стоманобетонови елементи, включително с предварително напрегната армировка, а също така доставя бетонови, циментови и варови разтвори за собствени и външни строителни обекти. Нашата продукция е намерила място в много от най-важните строежи в югоизточния регион на страната.
  Заводът заема площ от над 120 декара, върху която са разположени следните основни и спомагателни корпуси:
  1. Основен производствен корпус – изцяло покрити 6 халета по 18x155m (напречен отвор x дължина), обслужвани от мостови кранове с товароподемност от 5 до 25t. Тук се намират технологичните формовъчни линии за обикновен и предварително напрегнат стоманобетон, бетонов център с максимална производителност 300m3 на смяна, арматурен цех (25t/смяна) цех закладни части и метални изделия.
  2. Открит склад – 120x228m, обслужван от мостови кранове с товароподемност 25t върху 5 кранови естакади с отвор 24m. Складът е свързан с държавната пътна и железопътна мрежа.
  3. Корпус – ремонтно-механичен цех и дърводелски цех – 18x85m със необходимото технологично оборудване и битови помещения за работниците.
  4. Силозно стопанство за цимент (вместимост 2400t) и фулерпомпи.
  5. Варов възел с максимална производителност 80 m3/смяна.
  6. Механизирани складове за инертни материали.
  7. Строителна лаборатория
  8. ЖП и автокантар,битова сграда, компресорно, котелно с горивно стопанство, покрит склад за армировка, канални помпени станции, сгради на автостопанство, инженерен корпус, централна разпределителна подстанция, паркинг, двор.
  Заводът е влязъл в действие през 1969г. В началото е бил специализиран в производството на сглобяеми стоманобетонови елементи за изграждането на големи промишлени предприятия като Нефтохим-Бургас и Промет-Дебелт. Както в миналото, така и в настоящето заводът е в състояние да произведе сглобяеми и монолитни елементи от цялата гама в номенклатурните каталози. Нашата продукция е съобразена с изискванията на строителните норми в страната.
  През последните няколко години делът на предварително изготвени конструктивни елемени значително намаля. В съответствие с тази тенденция нашите специалисти търсеха нови начини за оползотворяване на възможностите на завода в производсво на нови елементи. Бяха внедрени модерни производствени линии за изготвяне на елементи за пътища и общесвени и жилищни сгради, улични настилки, електрически стълбове и др. Произведената продукция намира успешна реализация на пазара.Заводът разполага с необходимото оборудване и персонал да извършва и необходимото проучване, проектиране, транспорт и монтаж..
  Строителната лаборатория към завода е акредитирана в съответствие с изискванията на държавния стандарт и притежава необходимото да извършва входящ, технологичен и приемателен контрол на влаганите в производството суровини и материали, както и на произвежданата продукция. Лабораторията е специализирана в изпитването на цимент, пясък, чакъл, армировъчна стомана за обикновени и предварително напрегнати конструкции, заварки, бетони и бетонови смеси, пластификатор, вибрирани стълбове.
  Всички изпитвания се извършват съгласно изискванията на нормативните документи и са придружени със съответните протоколи със заключения.
  Заводът е разположен близо до главни транспортни артерии на страната, има железопътни линии, свързани с държавната ж.п. мрежа.

  ГОДИШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ:
  1. Бетонови разтвори – около 50 000 m3.
  2. Варови разтвори – около 12 500 m3.
  3. Сглобямеи стоманобетонови елементи ,включително предварително напрегнати покривни ТТ панели с отвори от 9 до 18m – около 10 000m3.
  4. Предварително напрегнати подови панели по система “Спирол” с отвори до 9.60m – около 10 000 m3.
  5. Едноетажни и двуетажни еднофамилни къщи и търговски павилиони от предварително изготвени трислойни термоизолирани панели – около 2 000 m3.
  6. Тротоарни плочи, бордюри и други бетонови елементи за настилки – около 10 000 m3.
  7. Бетонови елементи за брегово укрепване – около10 000 m3.

  ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ:
  1. Три кофражни стенда, снабдени с преси за напрягане на армировката за покривни ТТ панели с ширина 3m и отвори 9-18m, пълната дължина е 3x120m.
  2. Шест производствени линии за изливане на подови панели тип “Спирол” с размери: ширина: 1.20m, височина: 25cm, отвор до 9.60m, пълна дължина: 90m.
  3. Два бетонови смесителя (дневен капацитет: 400m3).
  4.Един варов смесител (дневен капацитет: 100m3).
  5. Една технологична линия за производство на вибрирани електрически стълбове.
  6. Една технологична линия за заготовка на армировъчна стомана.
  7. Една технологична линия за изработване на метални елементи и конструкции.
  8. Технологични линия за производство на дребен стоманобетон – ст.б.колове, тротоарни плочи, пътни бордюри и окопни елементи и др.
  9. Транспортна техника: автомобилни и релсови превозни средства-бетоновози, панеловози, бетонпомпа, кранове.
  10. Други поддържащи инсталации – помпи, силози, складове и др.

  ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕРСОНАЛ:
  В настоящият момент в завода работят 148 души, включително 40 души ръководещ колектив (ръководители , инженери-проектанти и технолози, счетоводители и маркетингови специалисти) и 108 квалифицирани работници.

  Спонсорирани фирми