ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ИСКЪР 0 5 0 0 0

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ИСКЪР

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 54 прегледа
0

  Цели

  Съдействие на граждани за възтановяване правото на собственост върху земеделски земи, съдействие за получаване на обещетения дължими във връзка с възтановяване на земеделски земи, защита интереси на собственици на земеделски земи,обществени дебети и законодателна инициатива във връзка с проблеми възникнали при възтановяване, ползване, обещетение и др. на собственици и заявители на права на собственост върху земеделски земи.

  Средства

  предявяване на колективни и индивидуални съдебни искове, законодателна инициатива чрез търсене на съдействие от полтически парти и обществени организащи, предизвикване на обществени дебати във връзка с проблеми по възтановяване, обещетения и ползване на земеделски земи. Инициране на срещи с държавни и общински институции от които зависи рарешаването на възникналите проблеми, връзки и взаимодеиствие с организаци с нестопанска цел работещи по същите или сходни проблеми. Представителство пред административни органи и държавни институции във връзка с разрешаване на въпроси късаещи възтановяване, обещетявания и ползване на земеделски земи.

  Предмет на дейност

  законодателни промени свързани с възтановяване ползване и обещетяване на собственици и заявители на право на собственост върху земеделски земи,предявяване,представителство и съдействие по съдебни спорове съвързани със земеделски земи, предсативителство пред държавни и административни органи по проблеми със земеделски земи.

  Спонсорирани фирми