Форум за Балкански Транспорт и Инфраструктура (ФБТИ) 0 5 0 0 0

Форум за Балкански Транспорт и Инфраструктура (ФБТИ)

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 457 прегледа
0

  Анализиране, изготвяне, популяризиране и формиране на политики за развитие на транспорта и инфраструктурата в България и съпътстващите ги дейности, чрез обединяване усилията и капацитета на физически и юридически лица. Изграждане активни и делови отношения между балканските страни и транспортни фирми, използване на общата и специализираната инфраструктура, обмен на информация, кадри и технологии, за интегриране на транспортните системи и предоставяне на качествени транспортни услуги Консултиране и съдействие на държавните органи, и браншовите организации за точното прилагане на нормативните актове в областта на транспорта, участие в подготовката на проекти за нормативни актове и консултантска помощ. Разработване и представяне на иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфраструктура (мултимодалност) и зелените транспортни коридори. Защита на интересите на членовете на сдружението. Повишаване на квалификацията на членовете на сдружението,на служителите и работниците в транспорта.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Форум за Балкански Транспорт и Инфраструктура (ФБТИ)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми