ОЛИМПИЯ – 2000 ЕООД 0 5 0 0 0

ОЛИМПИЯ – 2000 ЕООД

    • Рейтинг
    • - Няма рейтинг
  • 86 прегледа
0

    ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТ КОЖАРСКАТА, ОБУЩАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД; КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА И АНТИКВАРНА ТЪРГОВИЯ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОНСУЛТАНТСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; РАЗКРИВАНЕ НА ЗАЛОЖНА КЪЩА И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

    Спонсорирани фирми