“Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД 0 5 0 0 0

“Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 968 прегледа
0
  “Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД

   

   
  Патоморфологична 
  лаборатория
   
  "Медико – диагностична лаборатория – Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.
   
   
  МДЛ е създадена на основание чл.40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984 /11.03.2003г.
  "Медико – диагностична лаборатория – Валжан” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ.
   
   
  МДЛ се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията.
   
   
  МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЦЗ- гр. Стара Загора, РЦЗ- гр. Кърджали, РИОКОЗ, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма “Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми