ДАРИС ООД 0 5 0 0 0

ДАРИС ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2702 прегледа
0
  Дарис ООД е фирма, която се намира в град София, на адрес  Ж.к. Гео Милев, ул. Манастирска 23. Тя е вписана в Търговския регистър през 2010 година и се развива с основна икономическа дейност – консултантски и проектантски услуги в сферата на строително-инвестиционния процес.
  Основната ни цел е да осигурим максимално улеснение и увереност на своите клиенти, при реализацията на техният инвестиционен проект. 
  Нашата роля е да Ве дадем гаранция за качествено изпълнение на проектантските и строителни дейности по време на строително-инвестиционния процес и постигане на минимални срокове при оптимални разходи за реализирането и експлоатацията на крайния продукт. За постигането на сигурност и надеждност на предлаганите услуги, нашият екип се състои от опитни инженери, архитекти и консултанти, с отношение към всички детайли и визия за цялостния инвестиционен процес.
  Дарис ООД е дружество, което представлява лицензиран консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. За тази си дейност, фирмата има издаден Лиценз № ЛK – 000186/ 19.10.2004 от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Освен това фирмата е вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност с Удостоверение № 00219 / 27.07.2010 г. от Агенцията по енергийна ефективност.
  Дарис ООД е компания, която стриктно се отнася към стандартите за качество, ето защо е внедрила системата си за управление в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008, за което има издаден Сертификат № 28925/13/AN от сертифициращ орган – Rina с обхват “Управление на инвестиционни проекти, инвестиционно проектиране, надзор в проектирането, строителен надзор, обследване за енергийна ефективност на сгради”.
  Дарис ООД е фирма лидер в своя бранш, търсена и предпочитана от множество доволни клиенти и партньори ! 
  Отворени сме за нови партньорства и Ви очакваме !
  УСЛУГИ
   
  Услугите, които ще получите от фирма ДАРИС ООД са следните : 
  * Проектантски услуги
  – Предварително инвестиционно проучване ;
  – Задание за проектиране ;
  – Изготвяне на идеен проект ;
  – Изготвяне на технически и работни проекти ;
  – Количествено стойностни сметки ;
  – ПБЗ/РПОИС ;
  – Ценообразуване / Площообразуване ;
  * Консултантски услуги 
   Надзор в проектирането и строителството
  – Оценка за съответствие на инвестиционни проекти ;
  – Строителен надзор ;
  – Координатор по безопасност и здраве ;
  Енергийна ефективност
  – Оценка за енергийна ефективност на инвестиционния проект ;
  – Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност ;
  Управление на строително-инвестиционния процес 
  . Варианти за изпълнение
  . Етапи
  – Предварителни проучвания ;
  – Планиране на строителството ;
  – Проектиране ;
  – Възлагане на строителството ;
  – Строителство ;
  – Приключване и въвеждане в експлоатация ;
  . Обхват
  * Бизнес Оценки
  – Бизнес и приватизационни оценки ;
  * Структурни фондове
  ПРОЕКТИ
   
  Проектите на фирма ДАРИС ООД са следните : 
  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР / ДОКЛАДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
  – Жилищна сграда и външни връзки, Адрес:гр. София, ул. Нишава № 123 ;
  – Жилищна сграда на осем етажа, външни В и К отклонения, външно електрозахранване, външно топлозахранване, абонатна станция и вертикална планировка.  Адрес: гр. София, бул. Сливница № 200 ;
  – Търговски комплекс, външни В и К отклонения, електрозахранване, външно топлозахранване, абонатна станция и вертикална планировка. Адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов 24 ;
  – Жилищна сграда на 3 етажа, външно водопроводно отклонение и вертикална планировка. Адрес: гр. София, бул. Братя Бъкстон № 86; Изготвяне на технически паспорт
  – Жилищна сграда с магазини и гаражи. Адрес: ул.Хмел №  5
  – Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи. Адрес: УПИ XIV 162, кв.5, м. Драгалевска спирка гр. София.
  – Сервиз, складове и офиси на фирма „ИПО” ООД. Адрес:ул.”Резбарска” 47, УПИ IV-1226,1274, кв.15а, м. НПЗ „Х. Димитър” по плана на гр. София, район „Подуяне” – СО
  – Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи. Адрес: УПИ I-1273, кв. 20, м. „Изток – юг” по плана на гр. София, район „Изгрев” – СО
  – Еднофамилна жилищна сграда. Адрес: УПИ XVII-1428, кв. 7, м. “Малинова долина – Обслужващи обекти на околовръстен път” по плана на гр. София, район „Витоша” – СО
  – Еднофамилна жилищна сграда и ажурна ограда с H до 2,20m с плътна част 0.60m. Адрес:УПИ XV-1428, кв. 7, м. “Малинова долина – Обслужващи обекти на околовръстен път” по плана на гр. София, район „Витоша” – СО
  – Жилищна сграда /M+4+A/, външни връзки и вертикална планировка. Адрес: гр. София, ул. „Ами Буе” № 2
  – Жилищна сграда, външни връзки, външно електрозахранване. Адрес: УПИ I-348, кв. 250, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, район “Витоша” – СО
  – Жилищна сграда. Адрес:  гр. София, бул. ”Арсеналски” № 65
  – Жилищна сграда.  Адрес:  гр. София, ул. ”Мокренски Проход” № 33
  – Жилищна сграда и Външни В и К връзки. Адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Вихрен” № 38
  – Апартаментен хотел. Адрес: гр. София, ул. „Московска” № 47
  – Жилищна сграда, външни В и К връзки, външно електрозахранване с кабели НН и вертикална планировка. Адрес: гр. София, район “Средец”, ул. “Хан Омуртаг” № 84
  – Пристройка към обект „Обслужваща едноетажна сграда – банков офис. Адрес: ул. „Акад. Борис Стефанов” № 9
  – Преустройство и промяна на предназначението на триетажна жилищна сграда с кафе-аперитив в „ХОСПИС”. Адрес:УПИ VI-1969, кв. 19, м. „Модерно предградие” по плана на гр. София, район „Връбница” – СО, с административен адрес: ул. „367” № 28
  – Контролер за базови станции на GSM оператор “GloBul”, Външни В и К връзки и вертикална планировка. Адрес:УПИ IV-229 за производствена обслужваща дейност, кв. 12А по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив
  – Преустройство на жилищна сграда. Адрес: УПИ II-13, кв. 509, м. „Центъра” по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Врабча” № 9
  – Офис сграда с магазини, подземни гаражи и трафопост. Адрес: УПИ IV-8,9,11, кв.220, м. ”Западно направление”, по плана на гр. София, район „Възраждане” – СО
  ПЛОЩООБРАЗУВАНЕ / ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
  – Многофункционален комплекс "SAN STEFANO-PLAZZA". Адрес: УПИ III, кв.547, м."Центъра", зона А, гр. София
  – Жилищна сграда с магазини и апартаменти. Адрес: гр. София, м. Дианабад, кв. 21А,  УПИ IV 1260 – бл.2
  – Мултиплекс кино Арена
  – Завод за производство на дървена дограма и кофражни платна, гр. Разлог
  – Жилищна сграда за сезонно ползване- гр. Банско, УПИ IX-2416, кв.234a        
  – Жилищна сграда за сезонно ползване- гр.Банско, УПИ VII-1001, кв.234a
  – сезонни жилища в кв.39, Жилищна сграда "Старият-Несебър"
  – ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПAРКИНГ в У.П.И. І-3,11,12,13, кв.1,  м. "Гробищен парк" гр. Бургас
  – Жилищни сгради с подземни гаражи в гр.София, КВ.8 , м. "Южен парк – III-та чст", Блок В
  – Жилищни сгради, магазини, подземни гаражи, паркинги, УПИ I 839, IV 837 и III 838, кв.44, м."Разсадника-Бежанци",гр. София
  – Жилищна сграда с магазини, офиси обекти за обществено обслужване и подземни гаражи в гр. София, парцел I 923, кв.8, м."Мотописта II част"
  РПОИС / ПБЗ – ПЛАНОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
  – Мегапарк София кв.8, нпз Изток, м. Къро, р-н. Младост, гр.София
  – Летище София. Реконструкция, развитие и разширение. Нова терминална сграда
  – Складово – производствена база с офис сграда У.П.И. I-38,39,49 в масив 111, в м. "Курт тепе", гр. Бургас
  – Търговско-административна сграда с подземен паркинг в У.П.И. I -3,11,12,13, кв.1, м. "Гробищен парк" гр. Бургас
  – Автосервиз, търговски- учебен център  и администрация УПИ IV- 187, кв.1A," Република- 2" гр. София
  – Ремонт, пристройка и преустройство на   хотелски комплекс "Олимп" УПИ II кв. 261 гр. Банско    
  – Ваканционна сграда с апартаменти за сезонно ползване в у.п.и. IV – 512, кв.2302, КК ''Слънчев бряг- запад'', община Несебър ;идентификатор по КК 51500.507.398, Блок 3
  – Пристройка и надстройка на нежилищна сграда в УПИ  IVЗА, "СОФИЯ ПРЕС" ,кв. 453, м"Центъра", гр.София
  – Апартаментен хотел на ул. “Будапеща” № 3, УПИ VІІІ – 6, кв.506а, местност “Центъра- зона А-север”-укрепване
  ДОКЛАД ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – Оценка за съответствие съгласно чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ на инвестиционен проект
  – МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС SAN STEFANO PLAZZA – София,  ул.”Сан Стефано”, кв. 547, м. Центъра, Зона – А, УПИ ІІІ
  – Производствена и складова база на фирма "Технопанел". Подобект:  Административна сграда. Адрес: УПИ IX – 781,кв.46 НПЗ"Кремиковци"- с. Яна, район Кремиковци, гр. София
  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ
  – Приемо предавателни, базови и релейни станции:
  – Дарис е осъществила надзор на множество– предавателни и релейни станции на Vivatel, GloBul, Мтел, включително и множество Комуникационни кули с височина от 18m до 54m.
  – Опита на Фирмата в изпълнение на дейността възлиза на девет (9) години. През този период фирмата осъществи надзор и осигури получаване на Разрешения за ползване за над 1800 базови станции. За обектите на мобилните оператори въведени в експлоатация след декември 2006г. ДАРИС е изготвила и заверила в Общините и Агенцията по кадастър Технически паспорти. За всички обекти Дарис е извършила и оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
  – Дарис е осъществила строителния надзор на външното електрозахранване на над 150 текомуникационни обекта – кабелни и въздушни линии Ср.Н.
   Оптични трасета:
  – Изтегляне на оптичен кабел на Министерски Съвет в участъка Пловдив – Хасково – Стара Загора – Сливен – Ямбол
  – Магистрален оптичен кабел в сервитута на съществуващия транзитен газопровод за Македония в участъка на ВТ ГИС „Дупница” до ВТ ГИС „Гюешево” и на локален оптичен кабел до АГРС „Кюстендил”, находящ се на територията на общините: Дупница, Бобов дол, Невестино и Кюстендил, обл. Кюстендил
  – Оптична кабелна линия за свързване на базова станция(трансмисионна точка 3010) на бул.”6-ти септември” 237 по ПОС, гр. Пловдив
  – Оптична кабелна линия за свързване на Контролер за базови станции в УПИ  IV-229, кв.12а по плана на кв. „Т. Каблешков” и базова станция BTS 3008 на бул.”България” до блок 196 по ПОС, гр. Пловдив
  – Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от Междинна точка от трасето (МТТ) Кранов възел (КВ) „Батулци” – Междинна точка от трасето Кранов възел „Николаево” до Възлова точка (ВТ) Газоразпределителна станция (ГРС) „Плевен”
  – “Локален оптичен кабел от междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) за газопроводно отклонение (ГО) ”Попово” точка от трасето (ТТ) АГРС ”Попово””
  – „Локален оптичен кабел МТТ КВ за ГО”Русе – ТТ АГРС „Русе – Запад” и ТТ АГРС”Русе – Изток
  – Магистрални и локални оптични кабели – Северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец” – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци” до възлова точка (ВТ) автоматична газо – разпределителна станция (АГРС) „Търговище”
  – Оптична мрежа в гр.София за квартали Люлин 6, 7, 8, 9 и 10, Хладилника, Красно село, Мотописта, Гоце Делчев, Възраждане, Зона Б5, Сердика
  – Оптична GPON мрежа в гр.Пловдив за квартали Тракия 1,2 и 3
  – Оптична GPON мрежа в гр.Бургас за квартали Лазур и Изгрев
  – Оптична GPON мрежа в гр.Варна за квартали Младост и Възраждане
  УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 
  – Семейни хотели в гр. Созопол, УПИ VI и VII-5243, м.”Буджака”
  – Жилищна сграда, Външни В и К връзки, Външно електрозахранване и вертикална планировка. Адрес: ул. ”Манастирска” № 23

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ДАРИС ООД

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми