0 5 0 0 0

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4753 прегледа
0

  „Микроак“ ЕООД е създадено през 1993г. като смесено дружество между най-модерното до 1998г. hi-tech предприятие в България и източния блок „Микроелектроника“ АД и фирма „Аксан Калъп Санайи ве Тиджарет“ Аноним Шикрети – Истанбул, Турция и е едно от първите смесени дружества след настъпилите демократични промени в България. През 1997г., след закупуване на дяловете на „Микроелектроника“ АД, „Аксан“ АД става едноличен собственик на капитала на „Микроак“ ЕООД. Дружеството става фирма с изцяло чуждестранна инвестиция.

   

  След 2000-та година, с увеличаване използването на електронните системи в автомобилния сектор, „Микроак“ ЕООД избира тази област, като своя пазарна цел.

  Заедно с проектираните от нашите клиенти продукти се създават и съвместни разработки между опитните ни инженерно-технически кадри и проектантските отдели на клиентите. В резултат на съвместната работа са постигнати сериозни предимства по отношение на себестойността и качеството на произвежданите продукти.

  Дружеството е надежден доставчик на терминали, конектори и контактни елементи за много от водещите международни производители в автомобилния сектор.

  Стратегията за развитие на дружеството включва непрекъснато подобрение на нашите продукти и процеси за по-пълно удовлетворяване и надвишаване очакванията на клиентите. С цел свеждане до минимум на човешките грешки в производството и изпълнение на поставената цел за нула дефекти, се преминава към използване на роботизирани работни механизми.

  Към началото на 2018 г. в дружеството работят около 320 души. Целта е да се повиши обема на произведената продукция със същия персонал, давайки предимство на автоматизацията на производствените процеси. Така ще повишим нашата конкурентоспособност, особено по отношение на конкурентите ни в Далечния Изток.

  МИКРОАК ЕООД е фирма, която се намира на територията на град Ботевград, област София. Основана е през 1993 година, с основна икономическа дейност : производство и търговия на конектори, приложими в телевизионната и аудио техника, изчислителната и автомобилната техника, както и на специална инструментална и технологична екипировка, полуфабрикати и други изделия. До края на 1997 година фирмата “АКСАН КАЛЪП САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ”АД става едноличен собственик на акциите на МИКРОАК ЕООД.
  Компанията притежава изключителна гъвкавост по време на всички етапи от проектирането и производството на продуктите, с цел оптималното задоволяване на нарастващите изисквания на клиентите. В съчетание с гъвкавостта притежаваме и изключително бързи реакции по време на извършваните дейности и крайните ни продукти са с високо ниво на качество и са на напълно достъпни цени.
  Към този момент компанията разполага със 3000 кв.м. собствени затворени помещения . Базата се намира на територията на град Ботевград, който е на 40 км от София, столицата на България. МИКРОАК ЕООД е сертифицирана от 2001 ISO 9001, а през ноември 2009 година, достига стандарта на качество на ISO / TS 16949:2009.
  Разполагаме и с екип от специалисти в бранша, както и с необходимите машини и съоръжения, което е една сериозна предпоставка за висококачествена продукция.

  Спонсорирани фирми