СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 0 5 0 0 0

СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 8393 прегледа
0

  СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  Съюз на птицевъдите в България
  КонтактиАдрес: 1303 София, бул. Христо Ботев № 80
  Телефон: 02 931 09 58
  Факс: 02 931 09 58
  e-mail: galus@mb.bia-bg.com
  СПБ успешно организира и проведе ХХХIX международна конференция
  30.10.2017
  Съюзът на птицевъдите в България организира и успешно проведе от 17-ти до 19-ти октомври 2017 г. ХХХIX международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2017″. Тя бе проведена в хотел „Империал” в Пловдив.
  На 17-ти октомври, след 14 ч. започна регистрацията и настаняването на участниците в конференцията и изложбата. Вечерта бе даден коктейл на дошлите участници от страната и чужбина.
  На следващия ден изложбата и конференцията официалното бяха открити от председателя на Съюза Димитър Белоречков в „Бална зала север”. Той поздрави участниците и произнесе кратко слово. Официални гости на конференцията бяха: д-р Златка Възелова, директор на Дирекция „Животновъдство, Слави Кралев, Директор на Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”- МЗХГ, както и експерти в същата дирекция, Атанас Божков, председател на Съюз на производителите на фуражи, Светла Чамова, председател на Съюза по хранителна промишленост, доцент Александър Мигинеишвили, председател на развъдната асоциация по птицевъдство, както и проф. Беро Маринов, проф. Васко Герзилов, проф. Атанас Генчев и проф. Борис Стоименов.
  Д-р Златка Възелова поднесе приветствие към участниците в конференцията от името на д-р Цветан Димитров, зам. министър на МЗХГ.
  Съюзът на птицевъдите в България е учреден на 27 ноември 1991 год. като професионална организация напроизводителите и преработвателите на птицевъдна продукция, юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
  Главна уставна цел и практическа задача на съюза е защитата на икономическите интереси на членовете и съдействие за внедряване на научнотехническите постижения в практиката.
  Съюзът представлява птицевъдите и птицепреработвателите пред държавните органи и обществените организации в страна и в чужбина. Съюзът на птицевъдите в България е колективен член на Българска стопанска камара, на Българска земеделска камара, на Българска асоциация хранителна и питейна индустрия, а също и на Постоянния консултативен съвет на аграрните професионални организации в България.
  Съюзът е колективен член на Националния клон на Световната научна асоциация по птицевъдство. Висш ръководен орган на съюза е Общото събрание. Изпълнителен орган е Управителният съвет , а контролен – Контролният съвет.
  Оперативната дейност се извършва от председател и зам. председател. Председателят, зам.председателят и председателят на Контролния съвет се избират от Общото събрание с мандат за три години.
  Председателят на съюза е председател и на Управителния съвет.
  Общото отчетно-изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България на 21.04.2015 г. избра за:
  Председател – Димитър Николов Белоречков
  Зам.председател – Пламен Павлов Челебиев
  Председател на Контролния съвет – Симеон Методиев Димитров.

  Спонсорирани фирми