СДРУЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0 5 0 0 0

СДРУЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 197 прегледа
0
  СДРУЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

  Мисия на организацията: повишаване на качеството на живот и предопределяне на социална изолация на хора в неравностойно положение в Община Дряново, чрез използване на морална и материална подкрепа и грижи за хора, разпределени по една или друга причина в условията на криза, изпитващи болка и страдание , изолирани от обществото.
  Средства: предоставяне на социални услуги в общността; разработване и реализация на социални проекти; благотворителна дейност; членски внос; средства от донорски организации; Министерство на труда и социална политика.
  Обхват на дейност: Община Дряново, Област Габрово

  История
  Сдружение „Дружество за социално подпомагане” е местна неправилна организация, учредена през м. септември 1996 година по инициатива на доц. Евгения Спасова – тогавашен зам. министър на Министерството на труда и социалната политика. Учредители на организацията имат 22 граждани – пенсионери, безработни, хора с уреждания и самотни родители – представители на Клуба на пенсионери, Съюза на инвалиди, Демократичен съюз на жените и Община Дряново. Регистрирана е по Закона за лицата и семейните услуги на 17.02.1997 г., а през 2001 г. е регистрирана по Закона за юридически лица с нестопанска цел. Като организация за работа в обществена полза е регистрирана в Централния регистър на Министерството на правосъдието на 16.04.2003 година.

  До 2001 година организацията работи главно по хуманитарни програми, като набира и помага, организира обществени трапезарии, развива клубна дейност по интереси, работи за професионално изграждане на работни екипи и набиране на доброволци.

  От 2001 г. е поставено начало на организираната стопанска и социална дейност. На 5.07.2001 г. стартира „Бюро за социални услуги”, което е резултат от реализиран проект, финансиран от Фондация „Чарлс Стюарт Мотт” и ФРМС.

  2002 г. Дружеството за социално подпомагане е включено в Програма „Общи фондове и социални предприятия, финансирани от Каунтърпарт Интернешънъл към ААМР, което ще продължи след четири години от екипа на Сдружението за безплатни обучения и консултации, разработване на програми и проекти, разширяване на предложенията от неправилна организация на услуги и поставяне на началото на създаването на социално предприятие.

  През 2003 г. с финансова помощ на Фонд „Социално подпомагане” към МТСП е стартирано социално предприятие „Граждански център за комплексни социални услуги”, в структурата на която функционира:

  • Бюро за социални услуги

  • Домашен помощник

  • Център за социална рехабилитация и интеграция

  • Дневен център за стари хора

  • Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания – Дряново

  • Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания – с. Гостилица

  Работа в мрежа от НПО

  • Дружеството за социално подпомагане – Дряново е включено в европейската Мрежа от НПО, което работи със и за възрастни хора от Югоизточна Европа / SEEN / към Help Age International.

  • Член на Националната мрежа на НПО за работа с възрастни хора.

  • Член на Асоциацията на социалните предприятия в България.

  • Участник в групата на НПО в страната по проект „Насочване към социално включване на възрастни хора чрез обществени дебати на национално и местно ниво.

  Спонсорирани фирми