СДРУЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0 5 0 0 0