ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ-Бургас 0 5 0 0 0

ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ-Бургас

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2457 прегледа
0
  ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ-Бургас

  ОП “ОБЩИНСКИ ИМОТИ” е специализирано звено на Община Бургас за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти – собственост на Община Бургас.

  Предприятието разполага със следните видове имоти:

  – нежилищни имоти;
  – общински жилища, предназначени за отдаване под наем, резервни и ведомствени жилища;
  – преместваеми обекти по § 17 от ЗУТ;
  – общински ателиета;
  – гаражи;
  – общински поземлени имоти;
  – рекламни съоръжения, разположени върху имоти – общинска собственост.

  Предметът на дейност на ОП “ОБЩИНСКИ ИМОТИ” е:

  1. Управление на предоставените имоти;
  2. Поддържане и ремонт на общински сграден фонд – жилищни и нежилищни обекти, предадени за управление на предприятието;
  3. Неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Бургас;
  4. Премахване на строежи или части от тях – общинска собственост или такива, изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и други имоти – общинска собственост;
  5. Демонтиране на незаконни рекламно – информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;
  6. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.

  Спонсорирани фирми