ЗК ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ СОКОЛ, Село Соколово 0 5 0 0 0