ЕТ АЖДА ГАЛИБ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ 0 5 0 0 0