Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора 0 5 0 0 0

Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 14887 прегледа
0
  Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора

  Съгласно дружествения договор ВиК операторът е регистриран по Търговския закон като: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. СТАРА ЗАГОРА, със седалище: гр. Стара Загора и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.” Христо Ботев” № 62.
  Дружеството е регистрирано като ЕООД по фирмено дело №4492/1991г. том ІІ регистър 1 партида 29 стр. 58 с решение №4486/1991г. на Старозагорски окръжен съд.
  Предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на битови и отпадни води, услуги на граждани и фирми, търговска дейност, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление и контрол при изграждане на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи.
  Фирмата е регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 833066300 /БУЛСТАТ/
  Структура на собствеността: “ВиК” ЕООД – Стара Загора е със 100% държавна собственост.

  Водоснабдяване и канализация ЕООД град Стара Загора осигурява питейно водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадни води на селищата в Старозагорска област и община Тополовград. Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202 населени места с население 370 962 жители /99.65% от населението/.
  Производствените процеси в основните му дейности са в значителна степен автоматизирани чрез внедрена телесигнализация и диспечеризация. При подмяна на външни водопроводи и реконструкцията на вътрешните водопроводни мрежи успешно се влагат тръби от полиетилен висока плътност и стъклопласт.

  Дружеството подава вода на 5 780 промишлени и обществени абонати и 185 000 абоната от населението.

  Освен основната си дейност дружеството извършва:
  – полагане на тръбопроводи ПЕВП и GRP – тръби
  – профилактика на канализации с каналочистачна техника
  – обследване на тръбопроводи с видеокамера и откриване на скрити течове със специализирана лаборатория
  – пълна инженерингова дейност на високо професионално ниво

  Дружеството разполага с:
  – работилници за ремонт на водомери
  – лаборатория за химичен анализ на водата
  – съвременна техника и механизация

  „В и К“ ЕООД – Стара Загора експлоатира:
  • Водоизточници – 448 броя
  • Водоеми – 324 броя
  • Помпени станции – инсталирана мощност – 17 761 квч
  • Работни помпени агрегати – 484 бр.
  • Резервни помпени агрегати – 224 бр.
  • Собствени трансформатори – 88 бр.
  • Хидрофори за жилищни блокове – 108 бр.
  • Водопроводни мрежи, с обща дължина 3 343 километра, в това число вътрешна водопроводна мрежа – 2 139 км.

  Спонсорирани фирми