СДРУЖЕНИЕ ЕДИН ЖИВОТ ЗА БЪЛГАРИЯ 0 5 0 0 0

СДРУЖЕНИЕ ЕДИН ЖИВОТ ЗА БЪЛГАРИЯ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3304 прегледа
0

  Сдружение “Един живот за България”

  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
  Сдружението осъществява дейност в частна полза като разходва имуществото си, за: Развитие и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; развитие и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване; защитата на
  човешките права или на околната среда; здравна и социална рехабилитация за малолетни и непълнолетни лица в неравностойно положение и социално образователни потребности; набиране и разходване на средства за лечение, образование и култура.

  ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

  Чл. 6. Основни цели на сдружението са:
  (1) участие на гражданското общество в развитие на здравеопазването и образованието;
  подпомагането на социално слабите и на лицата, нуждаещи се от грижи;
  (2) участие в развитието на здравното законодателство и защита правата на бременните и
  родилките;
  (3) участие в процеса на управление и контрол на всички нива на здравеопазването, с цел да защитават правата на бременни, родилки, новородени деца.
  (4) здравна и социална рехабилитация за малолетни и непълнолетни лица в неравностойно положение и социално образователни потребности

  СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

  Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
  (1) Сътрудничество с държавни и общински структури и професионалните организации при
  подготовката на проекти за нормативните актове в сферата на здравеопазването;
  (2) Действия за защита на правата и интересите на гражданите и пациентите в случаи на нарушаването им от държавни и местни органи и организации;
  (3) Международно сътрудничество с организации и институции, обмен на информация относно най-добрите практики и действащите стандарти в здравеопазването, партньорство по различни проекти и програми, организиране на форуми по различни въпроси на здравеопазването;
  (4) Партньорство с други неправителствени организации в страната, за да изпълни целите на Сдружението;
  (5) Провеждане на семинари, дискусии, изложби, културни прояви и мероприятия

  Спонсорирани фирми