СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 0 5 0 0 0