Котлостроене АД 0 5 0 0 0

Котлостроене АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2797 прегледа
0
  Котлостроене АД
  Котлостроене АД е водещ български производител нa парни и водогрейни котли, мембранни панели, резервоари, метални конструкции и резервни части. Ние сме единствената компания в България, която специализира в производството на парни котли с капацитет от 0.4 до 12 t/h и водогрейни котли с капацитет от 0.1 до 7.5 Gcal/h. Нашите продукти се произвеждат в съответствие със съвременните световни тенденции, а качеството се гарантира от международния стандарт EN ISO 9001 : 2000.
  Котлостроене АД има участие в реализацията на национални и международни проекти като медодобивните заводи в Пирдоп, завода за азотни торове в Стара Загора, Националния дворец на културата (НДК) в София, контейнер за съхранение на гориво за летище Мюнхен-2 и др. Нашите бойлери са доставяни до клиенти в целия свят: Индонезия, Корея, Виетнам, Китай, Монголия, Египет, Иран, Ирак, Судан, Либия, Гърция, Македония и др.
  Котлостроенето в България бележи началото си през 1920 год., когато се създава кооперация “Напредък – Парен котел”.
  От 1926 год. кооперацията се специализира в ремонтиране на отоплителни и промишлени котли. По същото време тя организира производство и на димогарни котли с нагревна повърхност до 50 кв.м., използващи за гориво въглища. През същата, 1926 год. се основава фирмата “Пиперков и Цорна”, която монтира и поддържа отоплителни инсталации за централно отопление на сгради. Впоследствие тя също започва да изработва димогарни котли, но с по-голяма нагревна повърхност- 100 кв.м.
  След национализирането на българската промишленост през 1947 год. тези две предприятия са обединени в Държавен котлостроителен завод “Георги Кирков”. През 1950 год. на територията на предприятието са построени нови производствени цехове и административна сграда. Първата реконструкция през периода 1967-1970 год. увеличава производствените мощности десет пъти.
  Осем години по-късно е извършена по-значима реконструкция и предприятието вече организира цялостен монтаж на отоплителни и промишлени котли за нуждите на страната и за експорт.
  През периода 1980-1985 год. е извършена генерална реконструкция, модернизация и разширение на котлостроителния завод. Построен е нов цех в който е монтирана технологична линия за производство на газоплътни тръбни мембранни панели, с марката на германската фирма Вabcock. По същото време заводът е на пряко подчинение на Министерство на машиностроенето.
  От 1 януари 1986 год. до 30 март 1989 год. котлостроителен завод “Георги Кирков” е поделение на СО Тежко машиностроене гр. Радомир.
  През 1991 год. с постановление на Министерския съвет се образува еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, с държавно имущество, с наименование ЕООД “Котлостроене” със седалище и адрес на управление в гр. София.
  Със заповед на министъра на промишлеността през 1996 год. “Котлостроене” ЕООД се преобразува в еднолично акционерно дружество с наименование “Котлостроене” ЕАД. С Решение №5/17.09.1997 год. на Софийския градски съд, на основание Протокол №1 на Общото събрание на акционерите на “Котлостроене” от 1 август 1997 год. “Котлостроене” ЕАД е преобразувано в акционерно дружество с наименование “Котлостроене” АД. Понастоящем делът на частните акционери в дружеството е над 82%. Собственик на основния пакет акции е “Акционер Фаворит холдинг” АД.
  “Котлостроене” АД разполага с 34 254 кв.м. покрита производствена площ, разпределена в четири самостоятелни цеха и складова площ от 15 324 кв.м. Предприятието е реализирало своята продукция в над 25 държави по цял свят в т.ч. Израел, Китай, Русия, Полша, Гърция, Иран, Ирак, Куба, Судан, Египет, Монголия, Индонезия и др.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Котлостроене АД

  Your email address will not be published.

  Спонсорирани фирми